بانوی عدالت

وکالت > دسته‌بندی نشده  > بانوی عدالت

بانوی عدالت

از زمان پیدایش بشر عدالت و برابری یکی از اساسی ترین پایه های هر تمدن و حکومت بوده است.

انسان در طول هزاره ها و قرن ها در پی برقراری عدل و انصاف در گوشه و کنار جهان بوده و همانطور که امروزه نیز میبینیم دادگری و قضاوت صالحانه یکی از اهداف والاتبار فعالان این رشته است.

این اهداف و قوانین از دوران باستان تا کنون در غالب های مختلف به حیات خود ادامه داده اند و با تغییراتی جزیی امروزه به دست ما سپرده شده اند.

یکی از کهنترین و مهمترین نمادهای عدالت و قضاوت تندیس بانوی عدالت است.

مجسمه عدالت که زینت بخش کاخهای دادگستری در سراسر جهان است، تندیس بانویی به نام تمیس است که لقب او برگرفته از الهه عدالت اساطیر روم به نام جاستیتیا میباشد و معمولا چنین ترسیم شده که شمشیر و ترازویی در دستان و چشم بندی بر چشم دارد.

بانوی عدالت که سمبل و نماد قضاوت عادلانه و به عنوان فرشته ی مدافع برابری و انصاف شناخته میشود دارای چند ویژگی نمادین است که در ادامه به آنها میپردازیم.

در تمامی طرح هایی که ازاین سمبل میبینیم ، در دست چپ او ترازویی قرار دارد که آن را به دقت برابر و مساوی نگه داشته است و کفه های ترازو همواره میزان و برابر با یکدیگر و بالاتر از سینه او قرار دارد که نشان دهنده و تاکید کننده بر دقت در اجرای عدالت و میزان اهمیت آن میباشد.

در دست راست بانوی عدالت یک شمشیر قرار دارد که روبه پایین ولی آماده استفاده است؛ بدین معنا که برای حفظ عدالت اگر لازم شود از قوه ی قهریه و قدرت استفاده میکند. این شمشیر که دولبه است نشان دهنده این است که مجازات ممکن است برای هرکدام از دو طرف در نظر گرفته شود.

در روم باستان نماد بانوی عدالت بدون چشم بند نشان داده شده ولی پس از سده ی ۱۵ میلادی ،این تندیس با چشم بند ترسیم و مجسم شده است.

چشم بند نمایانگر بی طرفی است؛ بدین معنا که مرز و حدود در قضاوت باید بدون ترس وطرفداری از فردی خاص با صرف نظرکردن از ثروت، قدرت، شهرت و هویت فرد باشد. بانوی عدالت همیشه با چشمان کاملا بسته به اجرای عدالت میپردازد و این یعنی برای او تفاوتی نمیکند که مخاطب کیست و تنها به برقراری عدالت و برابری می اندیشد.

لباس بانوی عدالت نماد وارستگی ، حکمت و فرهنگ است،این نوع پوشش نشان فیلسوفان و حکیمان دوران باستان نیز بوده است.

در برخی از تندیس های عدالت این بانو بر روی کتابی ایستاده و پای خود را بر روی سر یک مار قرار داده است.در بیشتر فرهنگها مار نماد ظلم و ستم و تیرگی و کتاب سمبل قانون و دانش و بینش است. گذاشتن پا بر روی سر مار به معنی پیروزی بر نا عدالتی و ظلم ، بر اساس حکمت و دانش و قانون است.

تمایل به اجرای عدالت و برابری از پیدایش بشریت همراه او بوده و شاید به همین دلیل یونانیان و رومیان باستان تندیس بانوی عدالت را آفریدند تا امروزه نماد عدالت در همه جای جهان باشد.این نماد فرهنگی که ترکیبی است از هنر والا به همراه پیامی عمیق ، امروزه در سراسر جهان شناخته شده است.

در فارسی بانوی دادگستر یا ایزدبانوی عدالت به اشتباه فرشته ی عدالت نامیده میشود. در ایران همزمان با تشکیل دادگستری نوین مجسمه و تصویربرجسته ای از بانوی عدالت در کاخ دادگستری قرار گرفته است که این بانو را به صورت مردی قوی هیکل به تصویر کشیده است که برخلاف تندیس اصلی چشمانی کاملا باز دارد و در کنار او شش نفر دیگر مشاهده میشوند؛ در سمت راست مردی با کتاب قانونی در دست که احتمالا نماد وکیل است. مردی با دستان بسته که به پای فرشته ی عدالت (بانوی عدالت) افتاده است که نمادی از مجرم است و کودکی که دست به دامان فرشته (بانوی عدالت) است و احتمالا سمبل بی گناهی است.

در سمت چپ او نیز سه نفر دیده میشوند، زنی با کودکی در آغوش وسری افکنده در پناه مرد دیگری که دستش را بر سر او گذاشته است و توانسته به احقاق حق خود در مقابل فرشته (بانو) ی عدالت بپردازد.

بانوی عدالت یکی از کهن ترین سمبل ها و برگرفته از اساطیر یونان باستان است. البته عده ای از محققین آن را مرتبط با اسطوره های رومی نیز میدانند.این انسان واره نمادی است برای اجرای اصول اخلاقی در دستگاه قضاوت.

طیبه خلقی 

وکیل پایه یک دادگستری

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید